เจ้าแรกในไทยกับเกมจัดการค่ายมวย

คุณสามารถสร้างค่ายมวยของตัวเอง 

และจัดการซื้อ ขาย นักมวยในค่ายของคุณ

เพื่อวัดผลคะแนนหลังการชกสิ้นสุดลง 

โดยระบบจะอ้างอิงผลคะแนนจากรายการชกจริง

และรับรางวัลพิเศษ สำหรับค่ายมวยที่มีคะแนนสูงสุด